top of page

פרפקציונזם- אובססיה לשלמות

איך להתמודד עם פרפקציוניזם? 

על הפרעת פרפקציוניזם וטיפול בפרפקציוניסט, אובססיה לשלמות:

פרפקציוניסט הוא אדם אשר שואף לשלמות, ולא יהיה מסופק מפחות מכך. (פרפקציוניזם סתגלני ושאינו סתגלני.)
הפרפקציוניסט תמיד חושש מהישגיו ואינו שבע רצון אלה אם כן יגיע לשלמות מופתית (אשר למעשה אינה מושגת לעולם.)
אדם בעל נטייה לפרפקציוניזם יעבוד קשה בכדי להגיע לשלמות דבר העלול לפגוע בשגרת חייו. 


הנטייה לפרפקציוניזם עלולה לבוא על חשבון המשפחה והחברים ותבוא לידי ביטוי בעבודה או ביחסים הבין אישיים או אף בנוקשות בינו לבין עצמו. 

אנשים בעלי נטייה לפרפקציוניזם עלולים להסב לעצמם נזק נפשי בשל תחושת האכזבה מתוך הנטייה לשלמות.

יחד עם זאת נטייה זאת ורדיפה אחר שלמות מביאה לא פעם למקומות מאוד הישגים וגבוהים בעבודה ובקריירה.

ילדים בעלי נטייה לפרפקציוניזם יתקשו בזמן מבחנים ויטו ללחץ רב, וזאת בשל העובדה ששאיפותיהם גבוהות ונוקשות.

ילדים אלו אף יחושו תחושות קשות כאשר יקבלו תוצאות נמוכות מתשעים.. כיון שהישג זה יעיב על תחושות הערך העצמי.

פרפקציוניזם בילדות יתבטא גם ברצון עז לסדר ארגון ואובססיות נוספות סביב הסביבה הטבעית של הילד והאדם.

פרפקציוניזם הוא למעשה מכשול אינסופי אשר מקשה על האדם. הפרפקציוניסט ישאף כל חייו להיות הכי טוב שאפשר, אך למעשה שאיפה פרפקציוניסטית שכזאת אינה ברת השגה.

הפרפקיוניסטית והפרפקציוניסט נמצאים במירוץ אין סופי ללא יכולת למעשה להגיע למקום של מנוחה או השלמה.

על פרפקציוניזם טיפוסי וטיפול בדברים הבאים:

האדם הפרפקציוניסט יחוש את הפרפקציוניזם מגיל צעיר ויחוש צורך עז להוכיח את עצמו ולהיות במקום הראשון תמיד פחות ממושלם לא יספק אותו, ובמידה שכזאת יחוש הפרפקציוניסט תחושות שליליות של כעס עצבות ואף דיכאון. 

כמו כן, ישנה סכנה אף לתחושות של כעס לחץ הפרעות אכילה ותחושות ערך עצמי נמוכות. 

יש לקחת בחשבון כי האדם בעל תכונות האופי של הפרפקציוניסט יסגל לעצמו עם השנים גם מצפון וערכים נוקשים אשר לא פעם באבחון לא זהיר יתקבלו גם כתכונות אובססיביות עם קווים פרפקציוניסטים מובהקים.

הקושי הרב באבחון של פרפקציוניזם לצד הטיפול בפרפקציוניזם אצל ילדים נוער ומבוגרים הוא למעשה מובנה ומצריך הבנה עמוקה. לא פעם חרדת בחינות היא בשל פרפקציוניזם מובנה אצל ילדים נוער ומבוגרים.

ישנן מספר סיבות לפרפקציוניזם:

פרפקציוניזם על רקע תורשתי גנטי וביולוגי. 
פרפקציוניזם נלמד, דהיינו על רקע של למידה התנהגותית וחיקוי דמויות משמעותיות. 
פרפקציוניזם כתוצאה מהסתכלות הורית נוקשה וביקורתית יתר על המידה. 


מחקרים שונים נוטים לחלק את הטיפוסים הפרפקציוניסטים לשניים: 
פרפקציוניזם סתגלני ופרפקציוניסטים לא סתגלניים. 

האחרון הוא נוקשה יותר ובכל פרוגנוזה פחות טובה לשיפור וזאת בשל הקשר לדימוי עצמי נמוך. 
לאדם הפרפקציוניסט יש נטייה להתעכב על "דברים קטנים" ולא משמעותיים ללא יכולת "להתעלם" מהם. 

הטיפול בפרפקציוניזם:

מכיוון שישנו אלמנט מובהק של למידה התנהגותית אז בטיפול נעשה שימוש לזיהוי דפוסי החשיבה הפרפקציוניסטים והפתולוגים, תוך ניסיון לשנות ולעזור לאדם הסובל מראייה זאת על עולמו ועל החיים בכלל לשנות את דרך ההסתכלות. 
כמו כן, ישנה עבודה התנהגותית לשם שינוי דפוס ההתנהגות האובססיבי המשמר את הפרפקציוניזם.

יש שים לב בטיפול פרפקציוניזם לרמת המוטיבציה של האדם או הילד ולשים לב לעוצמת המוטיבציה הפנימית על מנת להגיע לתוצאות הרצויות. 

פרפקציוניזם אצל ילדים:

פרפקציוניזם אצל ילדים יתבטא לרב על ידי לחץ במטלות משימות ויעדים שניתנים למדידה ילד פרפקציוניסט יתקשה לעמוד במשימות אשר יש עליהם מדד או משוב כגון תחרות מבחן פרזנטציה ועוד.

ילד פרפקציוניסט למעשה לרב המקרים יהיה בעל יכולות מעל הממוצע, אך בפועל ילדים עם פרפקציוניזם לא יסתפקו בפחות ממושלם, עובדה זאת עלולה להקשות על ילד פרפקציוניסט ולמרר את חייו ואת תחושת הביטחון שלו, במקרים אלו יש לתת טיפול לפרפקציוניזם אצל ילדים ונוער לשם עצירת התפתחות ההפרעה עצמה.

לסיכום: 

הפרעה הפרפקציוניזם הנה הפרעה הבאה לידי ביטוי בדפוסי חשיבה והתנהגות אשר מקשים ופוגעים בסופו של יום בשגרת חייו של 
האדם ובעיקר בתחושותיו הנפשיות. 
הטיפול בפרפקציוניזם הוא טיפול ממוקד מובנה ובעל תוצאות חיוביות כאשר האלמנט המשמעותי ביותר הוא מוטיבציית המטופל. 

ככלל, ככל שנקדים טיפול בפרפקציוניסט כך תשתפר איכות חייו ותחושות הערך העצמי יועצמו, דבר היבוא לידי ביטוי במישורים רבים בחייו.

בברכה, 
ברק סבר פסיכותרפיסט מומחה - טיפול בפרפקציוניזם. 

bottom of page