top of page

ברק סבר- אני מאמין

ברק סבר המלצות תיאור רזומה מקצועי

הן כאדם והן כמטפל התנהגותי קוגניטיבי, אני מאמין מאוד בתקשורת בינאישית ובקשר האנושי הנרקם בין מטפל לבין מטופל. אני מאמין בטיפול טבעי בהתקפי חרדה ודיכאון בזמן משבר גם ללא טיפול תרופתי, אפשר לזהות התקף חרדה ולהתמודדבזמן של התקף חרדה עם כלים מתאימים
האדם היושב מולי, גם אם הנו במשבר, טומן בחובו את יכולת הריפוי ואת הכוחות האדירים שמלווים אותו לאורך מסע חייו.
אני מאמין בצמיחה הדדית וביכולת הטיפול להצמיח את האדם מולי את תפיסתו האישית, ביטחונו והדימוי העצמי שלו.
בזכות ניסיוני הרב המשלב בין ניהול והקמת מערך ציבורי הזוכה להכרה עצומה בקרב מטופליו ועמיתיו, לבין עבודתי רבת השנים בפרקטיקה הפרטית, זכיתי לשלב ניסיון וידע רב ולפגוש מגוון רחב של מטופלים בצמתים שונים בדרכם האישית.
אני מאמין בהתאמת הטיפול לאדם היושב מולי מתוך ראיית מצוקתו וצרכיו, ולכן בעבודתי המקצועית אני מקפיד לשלב עבודה אקלקטית מתוך מתודות טיפוליות שונות, הן בזרם הטיפול ההתנהגותי קוגנטיבי על זרמיו השונים והן מגישת הטיפול הפסיכודינמי על מאפייניו העכשווים. וזאת על מנת

"לתפור למטופליי את החליפה הטיפולית ההולמת אותם ביותר..."
הדבר החשוב ביותר בעיני הוא יכולת ההקשבה והאמפטיה האמיתית אותם אני
רוחש למטופליי מתוך כבוד רב ואמונה בחשיבות עשייתי המקצועית והאנושית.
זאת גם משנתי אותה אני מעביר למודרכיי הרבים במהלך השנים בהן אני לוקח
חלק אקטיבי כמדריך מוסמך האמון על הכשרתם של דור מטפליי העתיד.
אני מאמין כי מקצועיות רבה לצד רצון אמיתי מובילים לאורך השנים את
מטופליי למחוזות טובים וראויים.

שלכם,
     ברק סבר

bottom of page