top of page

איך לשפר ביטחון עצמי?

הגברת הביטחון עצמי היא משימה לא פשוטה מצד אחד, אך בהיבט נוסף, על ידי טיפול ממוקד להעלאה ושיפור הביטחון העצמי ניתן להצליח.

 

מהו ביטחון עצמי? כיצד ניתן לשפר את הביטחון העצמי ואיך מגבירים אותו? מה ההבדל בין ביטחון עצמי מוגבר
לביטחון עצמי ירוד ומהן הסיבות לביטחון עצמי נמוך?

על השאלות הללו הקשורות לדימוי עצמי, לתפיסה או הערכה עצמית נמוכה או גבוהה ועל ההיבטים הקשורים לטיפול בביטחון עצמי ירוד תוך כדי הבנת המושגים, ננסה לענות בדברים הבאים:

איך לשפר הערכה עצמית וביטחון עצמי הוא מונח בפסיכולוגיה של הביטחון העצמי המתאר את ההערכה הרגשית על שוויו של האדם, שיש לאדם על עצמו. המונח מתאר הן כיצד האדם שופט את עצמו, והן כיצד הוא מתייחס לעצמו. 

ההערכה העצמית מתבטאת במספר רבדים נפשיים: בתפיסה  לדוגמה, "אני מוכשר", "אני בעל ערך", ברגשות (כגון ייאוש, גאווה, בושה) ובהתנהגות.

 

הערכה עצמית וביטחון עצמי היא ההערכה השלילית או החיובית של העצמי, 

איך לשפר ביטחון עצמי ואיך לשפר הערכה עצמית: במובן של מה האדם מרגיש כלפי עצמו.

 

נטיית ההערכה העצמית של האדם מהווה אומדן לדעת האדם בנוגע לשוויו באמצע שנות השישים, או בשלב קריטי של חייו.

תאורטיקנים בתחום שיפור הביטחון העצמי הגדירו את ההערכה העצמית כ"יכולת החוויתית" של האדם להתמודד עם האתגרים הבסיסיים שבחיים.

ההערכה העצמית נבנית מהאומדן והשפיטה העצמית המובלעים בחיי כל אחד; כל אדם שופט את יכולותיו להתמודד עם אתגרי החיים, בהבנת ופתירת בעיות, בזכותם להשיג אושר, ובזכותו לקבלת כבוד מהסביבה.

הערכה עצמית וביטחון עצמי:

הערכה עצמית או ביטחון עצמי למעשה משקפת את המורכבות שביחס בין האדם לסביבה, בין הפסיכולוגיה של הדימוי העצמי והסוציולוגיה, שכן היא מעתיקה את היחס בין האדם לחברה לנפש בפנימה, וכביכול מפגישה את האדם עם עצמו. 

על כן תחום זה נחקר רבות. הערכה עצמית וביטחון עצמי יכולה להיות תקפה לגבי נושא מסוים (לדוגמה, "אני מאמין שאני סופר טוב ואני שמח על כך") וגם לגבי תחום רחב יותר (לדוגמה, "אני חושב שאני אדם רע, ואני מרגיש רע עם עצמי"). 

 

נהוג להתייחס להערכה עצמית וביטחון עצמי כמאפיין אישיות קבוע, כלומר תכונה אישיותית, אך יכולות להיות גם אפיזודות קצרות בהן ההערכה העצמית משתנה לתקופה קצרה.

אז מהו ביטחון עצמי ואיך לשפר ביטחון עצמי?

כיצד לשפר ביטחון עצמי זאת שאלה שלא פשוט לתת לה תשובה מיידית ומהירה, אך כן ניתן להגיע למספר מסקנות על איך לשפר את הדימוי העצמי:

שיפור ביטחון עצמי משמעותו שיפור ההסתכלות האישית שלך לגבי עצמך!

זאת אומרת שבמידה ונשאלת השאלה איך לשפר את הביטחון העצמי או איך לשפר מודעות עצמית, התשובה היא פשוטה:

ביטחון עצמי ודימוי עצמי שלובים האחד בשני, ובכדי לשפר ביטחון עצמי יש להגביר את המודעות העצמית תוך כדי קבלת שילוב של השניים אשר פועל יחד להטבת הביטחון העצמי.

הניכר גם בשיפור ביטחון עצמי בשפת הגוף לצד הגברת ביטחון עצמי לצד שיפור חשיבתי ותחושתי.

איך לבנות ולהעלות ביטחון עצמי ודימוי עצמי:

האדם מעריך את עצמו ובונה את הביטחון העצמי בהתאם ליחס בין ציפיותיו מעצמו לבין המידה שבה הוא מצליח להגשים אותן. כלומר, כאשר האדם סבור שאין פער גדול מדי בין יעדיו להישגיו, הערכתו העצמית תהיה יציבה ותוביל לאיזון רגשי. לעומת זאת, כאשר לא עולה בידו לממש את ציפיותיו מעצמו, תחושת הכישלון והרגשות הנלווים לה עלולים לגרום להפחתה בערכו העצמי ולירידה בביטחון העצמי, מכיוון שהגדרת הציפיות של האדם מעצמו והערכת הישגיו היא סובייקטיבית.

תחושת הכישלון יכולה להתעורר גם חרף קיומן של נסיבות מציאותיות ואובייקטיביות אשר אינן מאפשרות את השגתן‏ ולכן לא משפרות את הביטחון העצמי.

ביטחון עצמי וההערכה העצמית נקבעת על ידי יחסי גומלין בין התנהגות הסביבה כלפי האדם, לבין הפרשנות שלו לתגובות אלה. ציפיותיהן של ילדים מעצמם מושפעות באופן משמעותי מהמטרות המוצבות בפניהם על ידי מבוגרים משמעותיים ודמויות סמכות בחייהם, כמו הוריהם ומוריהם.

‏הילד יתמיד בניסיונותיו להשיג את המטרות אשר הוגדרו עבורו כל עוד שהוא מרגיש שהוא מסוגל להתמודד עם האתגרים שהן מציבות בפניו. תחושת המסוגלות העצמית של הילד והביטחון העצמי שלו נבנית לאור התמיכה של ההורים והמחנכים במאמציו, ומתחזקת עם הצטברותן של חוויות הצלחה.

ככל שהילד צובר התנסויות חיוביות, כך מתגבשת תחושת המסוגלות ועולה הביטחון העצמי שלו ויורד כוחם של כישלונות בודדים לפגוע בהערכתו העצמית‏. 

עם זאת, חוויות מרובות של כישלון עלולות לגבש מושג עצמי שלילי ולהוריד את הביטחון העצמי והדימוי העצמי. במצב זה הילד לא ירגיש שהוא מסוגל להתמודד עם הציפיות של הסביבה, ולכן יתעורר בו חשש לקראת ניסיונות ואתגרים חדשים‏.

לשם שיפור ביטחון עצמי הלכה למעשה יש לעבוד על שלושת הפרמטרים.

טיפול לביטחון עצמי ושיפור הדימוי העצמי:

אפשר לכתוב רבות עוד על ביטחון עצמי ושיפור הדימוי העצמי, אך הדבר החשוב מכל הוא שניתן להגביר ביטחון עצמי ודימוי עצמי על ידי טיפול ממוקד וקצר.

איך לשפר ביטחון עצמי? האמינו בעצמכם!

איך להגביר ביטחון עצמי? קבלו כלים לעשות זאת!

זה אפשרי.

אשמח לסייע,

ברק סבר- מומחה פסיכותרפיה 

bottom of page